NOVÁ POŠTOVNA NA SNĚŽCE

studie 2005
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Sněžka
Nová poštovna je umístěna na pozemku bývalé České boudy, vznáší se na ocelových nohách nad terénem a ve svých útrobách nabízí, v kontrastu s drsnou přírodou teplo a klid. Architektura domu vychází z extrémních klimatických podmínek na vrcholu Sněžky. Dům je inspirován polárními nebo kosmickými stanicemi, které jsou utilitárně uzpůsobeny svému účelu. Jejich uzavřenost do sebe vytváří atmosféru útočiště a pozorovatelny. Prosklené ochlazované plochy byly omezeny na jediný průhled do krajiny směrem na jihovýchod, kde jsou mraky přes hřeben Sněžky často protrhány a je díky tomu umožněn pohled do údolí. Navržená hmota objektu je aerodynamicky vhodná pro odolání náporu větru, který nezřídka dosahuje rychlosti přes 200 km/h. Dům má jednoduchou dřevěnou konstrukci. Nosnou kostru tvoří sbíjené dřevěné vazníky z venku obedněné a opláštěné titan-zinkovým plechem a v interiéru deskami OSB. Montáž se předpokládá přímo na vrcholu Sněžky z prefabrikovaných polotovarů.
půdorysy
výkres
situace
03 vizualizace
02 vizualizace
04 vizualizace
05 vizualizace
01 vizualizace
03 vizualizace