REVITALIZACE ZÁMECKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV, HORNÍHO NÁDVOŘÍ A PARKU

Jako první byla dokončena v roce 2013 jízdárna, v níž předtím — nepočitáme-li její prvotní účel sloužící cvičení se jízdy na koni — bývala v nedokončeném kinosále expozice odlitků antických plastik. Architekti ji přeměnili ve víceúčelový sál, v němž se můžou pořádat koncerty, divadelní představení, stejné jako konference nebo výstavy výtvarného umění. Podařilo se jim přijít s řešením neobvyklým po technické i materiálové stránce, k němuž se dá jenom stěží najít v současné architektuře obdoby. Hlavním motivem jízdárny se stal vložený pohyblivý objekt, který se skládá z posuvného čela a pevného těla. V korpusu jsou umístěny šatny účinkujících (diváci využívají šaten v pivovaru, s nímž je jízdárna propojena), prostor techniků a také sociální zařízení, Zatímco korpus je pevný, tak Čelo — jeviště — se může pohybovat po kolejnici v podlaze a podle potřeby zmenšovat nebo zvětšovat kapacitu sálu, ale také jej dělit (jako by Šlo o veliký paraván) a členit v případě výstav.
obrazek2