HŠH Architekti

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR HISTORICKÉHO JÁDRA KUTNÉ HORY

studie 2004
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Simona Kučírková
Kutná Hora
Navržená koncepce úprav veřejných prostor v Kutné Hoře je založena na obnovení původního smyslu ulic a náměstí. Základním nástrojem pro realizaci tohoto záměru je práce s materiálem povrchů komunikací, prvky umělého osvětlení, prvky městského mobiliáře a informačního systému a zejména doplnění dominant nebo výtvarných prvků ve veřejných prostorech. Smyslem těchto dominant (kašen, objektů, soch), jejichž umístění vychází z historických map, je podpoření snové atmosféry středověkého města. Podstatou řešení není obnovení historického stavu, ale soudobá úprava jádra města, která sice vychází z historického kontextu, ale zároveň přináší nový vklad odpovídající začátku 21.století.
situace
osvetleni
informační systém
puvodni
04 vizualizace
náměstí
stav a návrh
lavlampa
04 vizualizace